Tài khoản ngân hàng

THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN

Số tài khoản: 176119719

Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

ACB -Chi nhánh : TP.HCM

Tên chủ tài khoản : NGUYỄN THỊ THANH VỸ